Höjden av smarta logistiklösningar

Läs mer om vår anläggning i Bjuv

Höjden av smarta logistiklösningar

Läs mer om vår anläggning i Bjuv
Vi är den världsledande specialisten för automatiserade och smarta logistiklösningar inom temperaturkontrollerad lagring.

Med hög servicegrad och teknisk kompetens tillhandahåller vi tjänster för hela logistikbehovet. Från temperaturkontrollerad lagring med energieffektiva system till tjänster som förenklar hela logistikkedjan. Med fokus på våra kunder siktar vi ständigt högre i allt vi gör. Vårt engagemang sträcker sig långt utanför våra portar.

 

Vi har koll på läget

Från vår anläggning utanför Helsingborg har vi hela Europa inom räckhåll.

Kalla fakta om vår anläggning

Pallplatser
Meter höglager
kvm

Nyheter

Hållbarhet och kvalitet

Hållbarhet är en självklar del i alla våra processer och logistiklösningar. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt med vårt hållbarhetsarbete som sträcker sig från arbetsmiljö till framtidens energieffektiva logistiklösningar. Genom tre olika fokusområden skapar vi hållbarhet i våra processer och i vårt kunderbjudande.

Människor

Säkerhet är vår högsta prioritet. Våra medarbetare ska känna sig trygga och kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Med hjälp av teknik och effektiva processer för att hantera risker, förbättrar vi både produktivitet och säkerhet. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats där vi investerar i våra medarbetare genom involvering och utveckling.

Miljö

På NewCold strävar vi ständigt efter att utveckla innovationer som minskar klimatpåverkan på vår miljö. Vi är marknadsledande inom utveckling och drift av hållbara energieffektiva lager. Vår kompetens inom energiområdet tillsammans med vår automationskompetens är en stor och avgörande del i vår framgång. Vi har också en rad framgångsrika samarbeten med både energi- och fordonsbranschen för att tillsammans utveckla framtidens hållbara lösningar.

Vår strategi, att vara ledande inom hållbara logistiklösningar, gör att vi kontinuerligt driver utveckling av både vår mjukvara och hårdvara. Med intelligent styrning optimerar vi användningen av energi på våra lager. Vår återcirkulation av spillvärme gör att vi förbrukar avsevärt mycket mindre energi genom hela kundens fryskedja. Våra optimerade anläggningar tar betydligt mycket mindre markyta i anspråk än traditionella lager. Anledningen är att vi bygger på höjden. Runt om i världen på de bästa logistikplatserna bygger vi våra 40 meter höga fryshus. Det kallar vi höjden av smarta logistiklösningar.

Livsmedelskvalitet

Vi har ett viktigt uppdrag, att vara en del i kedjan som tillgodoser människors största behov – livsmedel. Som den ledande specialisten inom temperaturkontollerad lagring är livsmedelssäkerhet av högsta prioritet för oss. Vår avancerade teknik och våra processer för full spårbarhet i realtid garanterar att våra kunders produkter hanteras på ett effektivt och säkert sätt. Genom sömlösa integrationer delas all produktdata så att kunderna kan följa och ha kontroll över sina produkter och flöden. 

Med en obruten temperaturkontrollerad kylkedja garanterar vi full livsmedelssäkerhet genom hela leveranskedjan. Vi säkerställer inte bara en hög livsmedelssäkerhet utan också en minimering av svinn. Vi innehar de högsta kvalitets- och hygienstandarderna. 
Läs mer om vår livsmedelspolicy under våra certifikat.

Certifiering BRC Storage and Distribution Standard (GFSI) är den globala standarden för livsmedelssäkerhet. Standarden är godkänd av detaljhandelsorganisationen Global Food Safety Initiative (GFSI).

Standarden säkerställer produkternas kvalitet och säkerhet under lagring och distribution genom hela försörjningskedjan och verifierar en anläggnings goda distributionspraxis. Standarden är en kvalitets- och produktsäkerhetsstandard som används av många branscher i över 100 länder.

Intresset för BRC har vuxit de senaste åren i takt med marknadens ökade krav. Certifiering enligt BRC-standarden efterfrågas av flera av de stora kedjorna i Sverige. BRC-certifiering är i många fall en förutsättning för att få leverera.

Certifieringen Organic Production handlar om att producera mat på ett långsiktigt och hållbart sätt – från jord till bord. För att göra det behöver man använda naturresurser som mark, energi och vatten på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. Ekologisk produktion ska också stödja biologisk mångfald och skydda djurens välbefinnande. För att marknadsföra produkter som ekologiska krävs certifiering enligt EU:s regelverk och märkning med den gröna EU-märkningen.

Food Safety Systems Certification 22000 är en internationell certifiering för kvalitetsledningssystem för livsmedelssäkerhet. Den bygger på ISO 22000-standarden men innehåller utöver det även en del tilläggskrav. För att bli certifierad krävs det att företagets kvalitetsledningssystem uppfyller kraven i standarden, samt att processer och rutiner är dokumenterade och implementerade i den dagliga verksamheten. Det krävs även att organisationen ständigt arbetar med ett systematiskt förbättringsarbete. Certifieringen sätter standarden för producenter genom hela livsmedelsproduktionen inom kvalitet, säkerhet och processer från tillverkare av livsmedelsförpackningar till matproducenter.

NewColds kunder i Bjuv består till största delen av producenter inom området frysta livsmedel. På vårt helautomatiserade höglager inryms allt från råvaror, grönsaker och desserter till färdigrätter och glass. Vi har också ett stort importflöde från Europa tack vare vårt utmärkta logistikläge.

Om oss

Vi är den ledande specialisten inom utveckling och drift av temperaturkontrollerad lagring och högautomatiserade fryslager.

Med stor teknisk kompetens och hög servicegrad förser vi våra kunder med effektiva och framtidssäkrade logistiklösningar. Vårt 40 meter höga helautomatiserade höglager i Bjuv har ett fotavtryck på 141 x 82 meter och rymmer över 70 000 pallar. Vi utformar även kundspecifika lösningar utifrån varje kunds unika behov, till exempel omarbetning av gods och transportlösningar. Med stort engagemang driver vi tillsammans med våra kunder utvecklingen av smarta hållbara logistiklösningar.

 

Vi tar höjd för framtidens smarta logistiklösningar genom nytänkande logistik och avancerad teknologi.

En logistikpartner med många möjligheter

På NewCold utanför Helsingborg har våra kunder ett utmärkt logistikläge med hela Europa inom räckhåll.

Tillsammans med våra etablerade partners för transporter erbjuder vi heltäckande flexibla logistiklösningar inom Sverige och vidare ut på kontinenten. Det finns goda möjligheter för samtransporter. Samarbeten som både förenklar, skapar kostnadseffektivitet och bidrar till vår miljö.  

Kontakta oss

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound